ערר על החלטה ועדה וולקחש"פ בתכנית ש/ מק/ 1221/ א - תחנת תדלוק פרדס חנה כביש 6

ערר על החלטת ולקחש"פ 10/ חש/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטה ועדה וולקחש"פ בתכנית ש/ מק/ 1221/ א - תחנת תדלוק פרדס חנה כביש 6
מספר: 10/ חש/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןפרדס חנה-כרכורפרדס חנה-כרכור
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/02/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית201100403/07/2011