ערר על החלטה ועדה מחוזית דרום בתכנית 6/ מק/ 2128 - ברכיה תחנת תדלוק

ערר על החלטת ולקחש"פ 11/ חש/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטה ועדה מחוזית דרום בתכנית 6/ מק/ 2128 - ברכיה תחנת תדלוק
מספר: 11/ חש/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןברכיה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ מק/ 2128תחנת תדלוקערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית201100506/10/2011