ערר על החלטה ועדה מחוזית דרום בתכנית 7/ 03/ 473 - יער גבעות גורל

ערר על החלטת ועדת מחוזית 11/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ועדה מחוזית דרום בתכנית 7/ 03/ 473 - יער גבעות גורל
מספר: 11/ 43
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 473יער גבעות גורלערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201104117/11/2011