ערר על החלטה ועדה מחוזית ירושלים בתכנית בש/ 160/ א - רמת בית שמש

ערר על החלטת ועדת מחוזית 12/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ועדה מחוזית ירושלים בתכנית בש/ 160/ א - רמת בית שמש
מספר: 12/ 1
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםבית שמשבית שמשבית שמש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבש/ 160/ אתכנון שכונת מגורים חדשה בת כ- 1800 יח"ד , רמת בית שמשערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר27/06/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201202006/05/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201200704/03/2012