ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית בר/ 249 - נחל שורק

ערר על החלטת ועדת מחוזית 11/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית בר/ 249 - נחל שורק
מספר: 11/ 52
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 249גן לאומי נחל שורק.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/07/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201202006/05/2012