ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית בר/ 323 - מושב בני דרום

ערר על החלטת ועדת מחוזית 12/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית בר/ 323 - מושב בני דרום
מספר: 12/ 16
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנהבני דרום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 323מושב בני דרום - זכויות בניה בשטח חקלאי.ערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201203811/10/2012