ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית גז/ 64/ א - תל גזר

ערר על החלטת ועדת מחוזית 12/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית גז/ 64/ א - תל גזר
מספר: 12/ 8
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגזר
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 64/ אגן לאומי - תל גזרערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201202617/06/2012