ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית הצ/ 5/ 1/ 247 - תל מונד

ערר על החלטת ועדת מחוזית 10/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית הצ/ 5/ 1/ 247 - תל מונד
מספר: 10/ 38
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 247שינוי יעוד למגורים, תל מונד.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף17/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201004417/10/2010