ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית זמ/ 500/ 8 - תחנת דלק ומסחר בגדרה

ערר על החלטת ועדת מחוזית 10/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית זמ/ 500/ 8 - תחנת דלק ומסחר בגדרה
מספר: 10/ 45
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהגדרהגדרה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזמ/ 500/ 8גדרה - תחנת דלק ומסחר במגרש על כביש 40 בהתאם לתכנית המתאר לגדרה.ערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201102719/06/2011