ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית מח/ 242 - מחלף ראם

ערר על החלטת ועדת מחוזית 10/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית מח/ 242 - מחלף ראם
מספר: 10/ 44
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 242מחלף ראם - דרכים 40/3ערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201200605/01/2012