ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית רח/ 1000/ א/ 25 - "נווה אדר"

ערר על החלטת ועדת מחוזית 10/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית רח/ 1000/ א/ 25 - "נווה אדר"
מספר: 10/ 21
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 1000/ א/ 25מוסד "נווה אדיר"ערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201003026/05/2010