ערר על החלטה ועדה מחוזית צפון בתכנית ג/ 14093 - ביר אל מכסור

ערר על החלטת ועדת מחוזית 11/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ועדה מחוזית צפון בתכנית ג/ 14093 - ביר אל מכסור
מספר: 11/ 5
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14093תכנית מתאר ביר אל מכסורערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201101622/05/2011