ערר על החלטה ועדה מחוזית צפון בתכנית ג/ 16001 - תכנית מתאר כאבול

ערר על החלטת ועדת מחוזית 11/ 49

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ועדה מחוזית צפון בתכנית ג/ 16001 - תכנית מתאר כאבול
מספר: 11/ 49
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילכאבולכאבול
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 16001תכנית מתאר, כאבולערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201202930/05/2012