ערר על החלטה ועדה מחוזית צפון לתכנית ג/ 16242- מחצבת חנתון

ערר על החלטת ועדת מחוזית 11/ 53

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ועדה מחוזית צפון לתכנית ג/ 16242- מחצבת חנתון
מספר: 11/ 53
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 16242מחצבת חנתוןערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר28/08/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201202006/05/2012