ערר על החלטה ועדה מחוזית ת"א - לתכנית תא/ 3793/ מח- רמת אביב ג'

ערר על החלטת ועדת מחוזית 09/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ועדה מחוזית ת"א - לתכנית תא/ 3793/ מח- רמת אביב ג'
מספר: 09/ 33
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 3793/ מחבנין מגורים -פינת הרחובות קק"ל ובן יוסףערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/08/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200904906/08/2009