ערר על החלטה ועדת מחוזית מרכז בתכנית טר/ 2788 - טירה

ערר על החלטת ועדת מחוזית 10/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ועדת מחוזית מרכז בתכנית טר/ 2788 - טירה
מספר: 10/ 14
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ 2788הקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת 584 יח"דערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201002014/04/2010