ערר על החלטה ועדת מחוזית ת"א לתכנית תא/ 3627 - מגורים מתחם אסותא

ערר על החלטת ועדת מחוזית 09/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ועדת מחוזית ת"א לתכנית תא/ 3627 - מגורים מתחם אסותא
מספר: 09/ 40
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 3627מגורים במתחם אסותאערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/09/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200905013/09/2009