ערר על החלטה ו. מחוזית דרום לתכנית 12/ 02/ 163 - מרכז מסחרי אילות

ערר על החלטת ועדת מחוזית 09/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ו. מחוזית דרום לתכנית 12/ 02/ 163 - מרכז מסחרי אילות
מספר: 09/ 45
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 02/ 163מרכז מסחרי אילותערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201000317/01/2010