ערר על החלטה ו. מחוזית דרום לתכנית 5/ 03/ 105/ 18 - "מעדניה מניה" - באר שבע

ערר על החלטת ועדת מחוזית 09/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ו. מחוזית דרום לתכנית 5/ 03/ 105/ 18 - "מעדניה מניה" - באר שבע
מספר: 09/ 26
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבע
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 105/ 18רחוב האורגים פינת רחוב יהושע הצורף (מעדני מניה) - באר שבעערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201002327/05/2010