ערר על החלטה ו. מחוזית חיפה בתכנית ענ/ 997 / ב - שכונת עין איברהים

ערר על החלטת ועדת מחוזית 09/ 63

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ו. מחוזית חיפה בתכנית ענ/ 997 / ב - שכונת עין איברהים
מספר: 09/ 63
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולון
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתענ/ 997/ בשינוי יעוד קרקע מחקלאית למגורים - עין אברהיםערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201001418/03/2010