ערר על החלטת הוולח"ף שלא לאשר שימוש חורגשרק/ 20040120 מועדון פלמחים

ערר על החלטת ועדה למימי חופין 05/ מ/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת הולחוף לענין היתר בניה
שם: ערר על החלטת הוולח"ף שלא לאשר שימוש חורגשרק/ 20040120 מועדון פלמחים
מספר: 05/ מ/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על החלטת הוולח"וף לא לאשר שימוש חורגלמועדון קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהפלמחים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
בקשה ועדה מקומיתשרק/ 20040129שימוש חורג במבנה מועדון בחלק בית תרבות ומסעדה.ערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על ולחוף200600106/09/2006