ערר על החלטת הוולחו"ף לדחות בקשה לשימוש חורג במבנה תאב/ 30404

ערר על החלטת ועדה למימי חופין 06/ מ/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת הולחוף לענין היתר בניה
שם: ערר על החלטת הוולחו"ף לדחות בקשה לשימוש חורג במבנה תאב/ 30404
מספר: 06/ מ/ 7
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
בקשה ועדה מקומיתתאב/ 30404אישור מצב קיים של קיוסק עם מחסן + מחסן לציוד החוף ופרגולה מעץ.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/09/2007