ערר על החלטת הוולחו"ף לתכנית מס' תא/ 1950 - מתחם הדוליפנריום

ערר על החלטת ועדה למימי חופין 11/ מ/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת הולחוף לענין תכנית
שם: ערר על החלטת הוולחו"ף לתכנית מס' תא/ 1950 - מתחם הדוליפנריום
מספר: 11/ מ/ 5
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1950תכנית מס' 1950ערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על ולחוף201100911/10/2012