ערר על החלטת הוולקחש"פ לדחות את תכנית ג/ 16769 - הרחבת אזור תעסוקה

ערר על החלטת ולקחש"פ 08/ חש/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטת הוולקחש"פ לדחות את תכנית ג/ 16769 - הרחבת אזור תעסוקה
מספר: 08/ חש/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 16769שינוי ייעוד משטח חקלאי למסחר, בצמוד לכביש כניסה לירכאערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200800122/06/2008