ערר על החלטת הוועדה המחוזית לדחות את ת. הצ/210/1/5

ערר על החלטת ועדת מחוזית 06/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת הוועדה המחוזית לדחות את ת. הצ/210/1/5
מספר: 06/ 23
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 210שינוי קוי בניין,שינוי של הוראות, תוספת לזכויות הבניהערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200425724/07/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200423404/07/2007