ערר על החלטת הוועדה לאשר בתנאים בקשה להיתר בנייה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 05/ 047/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על החלטת הוועדה לאשר בתנאים בקשה להיתר בנייה
מספר: 05/ 047/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעין הודעין הוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11952חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר10/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200501210/03/2005