ערר על החלטת הו. לשמירה על הסביבה החופית תכנית מס' חכ/ 1/ יג - חוף הבונים

ערר על החלטת ועדה למימי חופין 08/ מ/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת הולחוף לענין תכנית
שם: ערר על החלטת הו. לשמירה על הסביבה החופית תכנית מס' חכ/ 1/ יג - חוף הבונים
מספר: 08/ מ/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמל
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 1/ יגחוף הבוניםערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/02/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על ולחוף200800523/10/2008