ערר על החלטת וולחו"ף לעניין תכנית רובע יא' באשדוד תכנית מס' 3/ 03/ 118/ 4

ערר על החלטת ועדה למימי חופין 06/ מ/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת הולחוף לענין תכנית
שם: ערר על החלטת וולחו"ף לעניין תכנית רובע יא' באשדוד תכנית מס' 3/ 03/ 118/ 4
מספר: 06/ מ/ 6
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 118/ 14חוף הים הדרומי - רובע יא' אשדודערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200419815/11/2006