ערר על החלטת וולחו"ף לתכנית רח/ 2111 - כביש עוקף רחובות

ערר על החלטת ולקחש"פ 11/ חש/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטת וולחו"ף לתכנית רח/ 2111 - כביש עוקף רחובות
מספר: 11/ חש/ 1
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 2111התווית כביש עוקף מזרח רחובות.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית201100506/10/2011