ערר על החלטת וולקח"שפ בדונה בתכנית בר/ מק/ 13/ 13 ת. תדלוק בבית אלעזרי

ערר על החלטת ולקחש"פ 05/ חש/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטת וולקח"שפ בדונה בתכנית בר/ מק/ 13/ 13 ת. תדלוק בבית אלעזרי
מספר: 05/ חש/ 11
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבית אלעזרי
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ מק/ 13/ 13בית אלעזרי תחנת תדלוקערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר10/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200600114/05/2006