ערר על החלטת וולקח"שפ בדונה בתכנית רח/ מק/ 2011/ ב ת. תדלוק על כביש מס' 40

ערר על החלטת ולקחש"פ 05/ חש/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטת וולקח"שפ בדונה בתכנית רח/ מק/ 2011/ ב ת. תדלוק על כביש מס' 40
מספר: 05/ חש/ 10
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ מק/ 2011/ בהקמת תחנת תדלוק מדרגה ב באזור חקלאיערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200700118/04/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200600810/09/2006