ערר על החלטת וועדת מחוזית צפון בתכנית ג/ 18264 - חוות זלדשטיין

ערר על החלטת ועדת מחוזית 10/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת וועדת מחוזית צפון בתכנית ג/ 18264 - חוות זלדשטיין
מספר: 10/ 33
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 18264חוות זלדשטיין - הר השאביערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201104518/12/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201103511/09/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201102019/06/2011