ערר על החלטת ולק"חשפ לגבי תכנית ג/ 13064 מ. צלייני בערב אל שיבלי

ערר על החלטת ולקחש"פ 03/ חש/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטת ולק"חשפ לגבי תכנית ג/ 13064 מ. צלייני בערב אל שיבלי
מספר: 03/ חש/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על החלט ולק"חשפ לגבי תכנית ג/ 13064
מתחם צלייני בערב אל שיבלי.
ולקח"שפ לא הייתה מודעת בהתייחסותה לנושא שמירת החייץ הפתוח בין
דבוריה לשיבלי כי באיזור השטח המוצע למתחם (מעליו) קיימת כבר תכנית מאושרת ג/ 9179 ולכן התכנית נשוא הערר אינה הסיבה להקטנת החייץ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחישבלישבלי אום אל גנם
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13064מחתם איכסון צלייני , בשיבליערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200601525/10/2006