ערר על החלטת ולק"חשפ לגבי תכנית 6/ 03/ 192/ 4 שדה משה

ערר על החלטת ולקחש"פ 04/ חש/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטת ולק"חשפ לגבי תכנית 6/ 03/ 192/ 4 שדה משה
מספר: 04/ חש/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על החלטת ולקח"שפ לאשר את התכנית בתנאי שלמגרשים 284 עד 291 יימצא פתרון חליפי.
עוררים אינם מוצאים כל סיבה להחלטה הנ"ל, אינם מבינים אותה, והיא אינה כוללת כל הסבר מהותי לתוכנה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששדה משה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 192/ 4תוספת 21 מגרשים - מושב שדה משהערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200401331/08/2004