ערר על החלטת ולק"חשפ לסרב לת. ג/ 13277 כפר תבור

ערר על החלטת ולקחש"פ 03/ חש/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטת ולק"חשפ לסרב לת. ג/ 13277 כפר תבור
מספר: 03/ חש/ 11
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ולק"חשפ סבורה כי יש לשמור את השטחים החקלאיים במרכז היישוב מתוך ראיה של שמירה על אופי מרכז היישוב.
העוררים חולקים על כך : גודל השטח הינו קטן, ויועד כבר בתכניות קודמות מאושרות (ג/ 4748, ג/ 9966) לשינוי ועל סמך זה הותוו תשתיות והונחו רשתות חשמל וביוב בהסכמת חלק מהחקלאים בעלי הנכס.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר תבורכפר תבור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17037חלק47-186
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13277שינוי יעוד מחקלאי למגוריםערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200500114/03/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200400318/05/2004