ערר על החלטת ולקח"חשפ לגבי תכנית רח/ מק/ 2111/ 3/ א תחנת תדלוק ברחובות

ערר על החלטת ולקחש"פ 03/ חש/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטת ולקח"חשפ לגבי תכנית רח/ מק/ 2111/ 3/ א תחנת תדלוק ברחובות
מספר: 03/ חש/ 8
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על החלטת ולקח"שפ לדחות את התכנית להקמת ת. תדלוק השטח מהווה חייץ
פתוח בין רחובות ואיזור רמלה ואין לאשר פיתוח מזרחה לכביש המאושר.
השטח מהווה איזור חקלאי נוף כפרי פתוח בתמ"מ 3/ 21 ויש לשמרו ככזה.
לעומת זאת טוענים העוררים כי ע"פ ייעודי הקרקע בתמ"מ מותרת באופן ברור הקמת ת. תדלוק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200400318/05/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200401418/05/2004