ערר על החלטת ולקח"שפ לאשר בתנאים ת.ג/ 12042 מסילת ברזל חיפה נהריה

ערר על החלטת ולקחש"פ 04/ חש/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר/ שימוש חורג על קרקע חקלאית
שם: ערר על החלטת ולקח"שפ לאשר בתנאים ת.ג/ 12042 מסילת ברזל חיפה נהריה
מספר: 04/ חש/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מעוררת הינה רכבת ישראל על החלטת ולק"חשפ אשר התנתה את אישור התכנית בהסדרת מעברים דו מפלסיים בתוך ישובים שכן אין מדובר בדילמות של שמירה על
קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.
החלטת ולקח"שפ לוקה בחוסר סבירות שמשמעותה עיכוב אישור התכניתללא כל הצדקה ואין בהחלטה איזון אינטרסים ראוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
צפוןנהריהנהריה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12042הרחבת רצועה למס"ב חיפה נהריה בקטע קריות נהריהערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200402208/06/2004