ערר על החלטת ולקח"שפ לדחות את ת. ג/13663 נב"ט ביבניאל

ערר על החלטת ולקחש"פ 05/ חש/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטת ולקח"שפ לדחות את ת. ג/13663 נב"ט ביבניאל
מספר: 05/ חש/ 6
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13663פארק אטרקציה נושאי משולב, יבניאלערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200501126/12/2005