ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכניות 7/ מק/ 2025 ו- 7/ 03/ 149/ 10 ת. תדלוק בשובה

ערר על החלטת ולקחש"פ 03/ חש/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכניות 7/ מק/ 2025 ו- 7/ 03/ 149/ 10 ת. תדלוק בשובה
מספר: 03/ חש/ 10
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בשל פגיעה בשטחים הפתוחים ובשל מיקומה שאינו בכניסה ליישוב, כמו כן אינה עומדת בקריטריונים ובהנחיות למיקום ת. תדלוק, בנוסף קיימת ת. מאושרת בצד השני של הכביש ,וכמו כן קיימת ת. בכניסה לכפר עזה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבשובה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ מק/ 2025תחנת דלק מושב שובהערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200400318/05/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200401418/05/2004