ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכנית בר/ מק / 303 תחנת תדלוק בקיבוץ חפץ חיים

ערר על החלטת ולקחש"פ 05/ חש/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכנית בר/ מק / 303 תחנת תדלוק בקיבוץ חפץ חיים
מספר: 05/ חש/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
.שינוי ייעוד קרקע מחקלאי לתחנת תדלוק מדרגה ב'.
2. קביעת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ מק/ 303תחנת תידלוק - קיבוץ חפץ חייםערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200501226/12/2005