ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכנית בר/ מק/ 303 קיבוץ חפץ חיים

ערר על החלטת ולקחש"פ 05/ חש/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכנית בר/ מק/ 303 קיבוץ חפץ חיים
מספר: 05/ חש/ 8
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ מק/ 303תחנת תידלוק - קיבוץ חפץ חייםערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200501226/12/2005