ערר על החלטת ולקח"שפ מיום 4/1/05 לדחות את ת. ג/14533 ת. תדלוק בכניסה לטורען

ערר על החלטת ולקחש"פ 05/ חש/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטת ולקח"שפ מיום 4/1/05 לדחות את ת. ג/14533 ת. תדלוק בכניסה לטורען
מספר: 05/ חש/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת תחנת תידלוק מדדרגה א' ומזנון.
שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי מיוחד לאזור תחנת תידלוק ושרותי דרך.
קביעת התכליות במותרות לכל יעוד.
קביעת הוראות בניה, צפיפות, מרווחי בניה, גובה בניינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיטורעאןטורעאן
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14533תחנת תדלוק בכביש הגישה לטורעאןערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200500627/06/2005