ערר על החלטת ולקחש"פ בדונה בתכנית ג/ 14837 בירכא

ערר על החלטת ולקחש"פ 06/ חש/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטת ולקחש"פ בדונה בתכנית ג/ 14837 בירכא
מספר: 06/ חש/ 6
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14837שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור נופש ותיירות, אבו סנאןערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200601425/10/2006