ערר על החלטת ולקחש"פ בדונה בתכנית ג/ 15140

ערר על החלטת ולקחש"פ 06/ חש/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטת ולקחש"פ בדונה בתכנית ג/ 15140
מספר: 06/ חש/ 5
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלתל עדשים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 15149שינוי יעוד משטח למבני ציבור לשטח מבני ציבור ומגורים, כאבולערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200601325/10/2006