ערר על החלטת ולקחש"פ לגבי תכנית יז/מק/6540/05 ת.תדלוק בכביש 73

ערר על החלטת ולקחש"פ 06/ חש/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטת ולקחש"פ לגבי תכנית יז/מק/6540/05 ת.תדלוק בכביש 73
מספר: 06/ חש/ 1
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלגניגר
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתיז/ מק/ 6540/ 05תחנת תדלוק על כביש 73 בין צומת עדשים לגניגרערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר25/10/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200601625/12/2006