ערר על החלטת ולקחש"פ לתן הסכמתה לבקשה לשימוש חורג 128/06/7

ערר על החלטת ולקחש"פ 07/ חש/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר/ שימוש חורג על קרקע חקלאית
שם: ערר על החלטת ולקחש"פ לתן הסכמתה לבקשה לשימוש חורג 128/06/7
מספר: 07/ חש/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבתקומה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
בקשה ועדה מקומית7/ 06/ 129בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית להצבת 6 יח' אירוח כפרי ולהקמת מקלטערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/02/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200700523/12/2007