ערר על החלטת ולקש"פ לאשר בתנאים את תכנית חכ/19/ט מושב בית חנניה

ערר על החלטת ולקחש"פ 06/ חש/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטת ולקש"פ לאשר בתנאים את תכנית חכ/19/ט מושב בית חנניה
מספר: 06/ חש/ 7
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלבית חנניה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 19/ טקביעת הוראות בניה ושימוש בשטחים במושב בית חנניהערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200601225/10/2006