ערר על החלטת ועדה מחוזית דרום בתכנית 18/ במ/ 55 - קריית מלאכי

ערר על החלטת ועדת מחוזית 10/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לקביעת תנאים (ס. 78 (ב) (1)
שם: ערר על החלטת ועדה מחוזית דרום בתכנית 18/ במ/ 55 - קריית מלאכי
מספר: 10/ 24
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית מלאכיקרית מלאכיקרית מלאכי
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית18/ 03/ 156/ 1''גן גיבשטיין'' - הועדה לפי סעיף 77-79 לחוק - בשטח מועצה אזורית באר טוביהערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201101924/05/2011