ערר על החלטת ועדה מחוזית דרום לאשר את תכנית 7/03/249/3 שכונה 19 בכסיפה

ערר על החלטת ועדת מחוזית 06/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ועדה מחוזית דרום לאשר את תכנית 7/03/249/3 שכונה 19 בכסיפה
מספר: 06/ 9
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםכסייפהכסייפה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 249/ 3שכונה 19 - כסייפהערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200416822/06/2006