ערר על החלטת ועדה מחוזית דרום לתכנית מס' 3/ 02/ 101/ 112- " מרינה אשדוד

ערר על החלטת ועדת מחוזית 09/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ועדה מחוזית דרום לתכנית מס' 3/ 02/ 101/ 112- " מרינה אשדוד
מספר: 09/ 15
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 112שינוי לתכנית מתאר מרינה - אשדודערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר27/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201002327/05/2010